khalimah.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

entel maganda – ahmet kaya lyrics

من فضلك انتظر...

“piposu aðýz kenarýnda
bodrum’ un entel barýnda
herkesin yargýlamaktan
kimse kalmamýþ yanýnda.

sakallarý þarap tasýnda
dikilmiþ barýn ortasýnda
tanýnsýn diye bekliyor
sanýrsýn dev aynasýnda.

behey sanat hýrsýzý
behey üretme kabýzý
birazcýk efendi ol
býrak elinden þu sazý.

bir eli televizyonda
öteki eli basýnda
bir þeylerin tadý kalmýþ
diþlerinin arasýnda.

baþkalarýna hümanist
karýsýna karþý dayý
nasýl beceriyor bilmem
ýkisi birden olmayý.

behey sanat hýrsýzý
behey üretme kabýzý
birazcýk efendi ol
býrak elinden þu sazý.

konuþurken solcusun
yaþarken karambolcusun
oportinizme bulaþmýþ
tipik bir orta yolcusun.

bir allah? çý bir kulcusun
bir davulcu bir pulcusun
ne kadar inkar etsen de
hem jigolo hem dulcusun.

o yandasýn bu yandasýn
hovardasýn hep bardasýn
artýk rol yapmayý býrak
sen bir entel magandasýn.

behey sanat hýrsýzý
behey üretme kabýzý
birazcýk efendi ol
zehir etme þu yazý.”

- ahmet kaya كلمات اغنية

عشوائي