khalimah.com

kezban – baris manco كلمات اغنية

من فضلك انتظر...

ateþ sadece düþtüðü yeri yakar nedir bu dünyanýn hali
bir sana bir bana al gülü ver gülü sev beni seveyim ki seni

dünyanýn hali böyle
bir bakýþýn yeter düþerim yollarýna dünyalar güzeli kezban
sarý sarý bileziði takarým kollarýna dünyalar güzeli kezban

babasý yýllarca didinip çabalamýþ oðluna bir bað býrakmýþ
hayýrsýz evlat üzümünü yemiþ ama merak edip sormamýþ

dünyanýn hali böyle
bir bakýþýn yeter düþerim yollarýna dünyalar güzeli kezban
sarý sarý bileziði takarým kollarýna dünyalar güzeli kezban
al gülü ver gülü kezban al gülü ver gülü
bir bakýþýn yeter düþerim yollarýna dünyalar güzeli kezban
sarý sarý bileziði takarým kollarýna dünyalar güzeli kezban

kitabýna uyduran kervaný yükleyip yüksek daðlardan aþýrýr
beceriksiz kiþi saða sola bakýnýp ta düz ovada yolunu þaþýrýr
dünyanýn hali böyle
bir bakýþýn yeter düþerim yollarýna dünyalar güzeli kezban
sarý sarý bileziði takarým kollarýna dünyalar güzeli kezban

- baris manco كلمات اغنية

عشوائي