khalimah.com

’00 album version – 張學友 كلمات اغنية

من فضلك انتظر...

李香蘭

惱春風 我心因何惱春風

說不出 借酒相送
夜雨凍 雨點透射到照片中
回頭似是夢 無法彈動 迷住凝望你 褪色照片中

啊 像花雖未紅 如冰雖不凍 卻像有無數說話 可惜我聽不懂
啊 是杯酒漸濃 或我心真空 何以感震動

照片中 哪可以投照片中
盼找到 時間裂縫
夜放縱 告知我難尋你芳蹤
回頭也是夢 仍似被動 逃避凝望你 卻深印腦中

啊 像花雖未紅 如冰雖不凍 卻像有無數說話 可惜我聽不懂
啊 是杯酒漸濃 或我心真空 何以感震動

啊 像花雖未紅 如冰雖不凍 卻像有無數說話 可惜我聽不懂
啊 是杯酒漸濃 或我心真空 何以感震動

- 張學友 كلمات اغنية

عشوائي